De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Training Storytelling

 

Storytelling (PO, VO, MBO, VO)

Onderzoek erkent de waarde van een goed verhaal als sterk pedagogisch en didactisch middel: storytelling motiveert leerlingen, zorgt voor effectieve communicatie en leidt tot een beter begrip, wat het leerrendement verhoogt.

De training richt zich o.a. op de vragen: welke relevante verteltechnieken zijn er voorhanden? Welke verhaalvorm past bij jou als docent? Hoe zorg je voor een goede verhaallijn om je lescontent over te brengen op leerlingen of studenten? Deze tweedaagse cursus biedt middels speelse en laagdrempelige werkvormen technieken en handvatten om jouw onderwijsverhaal op een adequate en prikkelende manier over te brengen op je publiek.  

 

 

Spel- en improvisatieopdrachten, m.b.t.:

  • verteltechnieken;
  • lichaamshouding;
  • mimiek;
  • stemgebruik;
  • oogcontact.