De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Training non-verbale communicatie

 

Ben jij je als docent bewust van je mimiek en lichaamshouding? Hoe staat het met oogcontact, je algehele energie in de les? In hoeverre heb je zicht op de manier waarop je non-verbaal communiceert met je leerlingen? Onderzoek wijst uit dat non-verbale communicatie 14 keer sterker is dan verbale communicatie. Het is daarom waardevol de kracht van non-verbale communicatie te ontdekken en succesvol toe te passen in het klaslokaal.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn, naast ondersteunende theorieën:

Spel- en improvisatieopdrachten, m.b.t.:

  • lichaamshouding en spiegelen;
  • mimiek;
  • afstand en nabijheid;
  • stemgebruik;
  • oogcontact;
  • de kracht van stilte.

Praktische informatie

Cursusdata
Op dit moment zijn er geen vaste cursusdata beschikbaar.

Uitvoering van een cursus kan in overleg. Mail hiervoor naar p.dirckx@fontys.nl

Locatie

Gebouw ER (Nexus)
Rondom 1
5612 AP Eindhoven
 
Kosten
De kosten bedragen 780.- p.p.
 
Voor wie?
De cursus is voor docenten (PO, VO, MBO, HBO) die meer kennis en vaardigheden willen verkrijgen omtrent hun eigen non-verbale communicatie, waarna zij deze optimaal weten toe te passen in hun onderwijssituatie. Daarnaast leren zij non-verbaal gedrag te interpreteren bij leerlingen of studenten en daar adequaat naar te handelen.
 
Duur en opzet van professionalisering

Het ontwikkeltraject bestaat uit 2 bijeenkomsten van 8 uur per keer: ochtend en middag incl. lunch.

Dag 1:
Theorieën omtrent non-verbale communicatie
Spelactiviteiten
Huiswerkmateriaal

Dag 2:
Verdiepende theorieën
Casusbespreking
Rollenspel

 
Facilitators/ trainers

Het ontwikkeltraject wordt begeleid door ervaren Fontysdocenten (in de functie van trainer) met ruime ervaring in het begeleiden van studenten en professionals.

Minimum aantal deelnemers: 10
Maximaal aantal deelnemers: 16

 
Studietijd 
De studietijd bedraagt, incl. de bijeenkomsten, ongeveer 20 uur