De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Synchroon coachen

Synchroon coachen is een praktische methodiek die docenten en ‘docenten in opleiding’ in de klas real time coacht op hun onderwijsvaardigheden. De docent krijgt van een coach tijdens het lesgeven middels een ‘oortje’ direct feedback op zijn handelen, waarop de docent deze onmiddellijk kan toepassen in zijn les. Door het gebruik van een oortje kan de coach de docent zowel binnen als buiten het klaslokaal begeleiden. Het Fontys Educatief Centrum biedt het Synchroon coachingstraject aan waarin we begeleiding bieden aan docenten die behoefte hebben aan coaching in hun eigen onderwijspraktijk. 

 

Daarnaast bieden we ook de cursus Opleiden tot Synchroon coach aan. Hierin maak je kennis met Synchroon coachen, de methodiek van synchroon coachen, zowel onderwijskundig als technisch.  

 

Hieronder meer informatie over beide trajecten: 

Begeleidingstraject: Synchrooncoaching

Middels een intakegesprek met de coach zal het beginniveau van de docent in kaart worden gebracht, evenals de daaruit vloeiende leerdoelen. Deze variëren van didactische tot pedagogische doelen. De opzet (de inhoud is afhankelijk van het beginniveau van de deelnemer) en uitvoering van het programma (coaching op de werkplek) wordt in overleg met de docent besproken.

Een camera filmt de docent en de leerlingen en/of studenten en geeft de coach zodoende een volledig beeld van de klassensituatie. 

Coaching wordt geboden a.d.h.v. zogenoemde keywords die via het oortje doorgegeven worden aan de docent die de tips en hints on the spot kan uitvoeren.

Naderhand kunnen de opgenomen beelden met interventies worden teruggekeken en besproken met de coach. Vanuit deze reflectiemomenten worden vervolgacties geformuleerd. 

Praktische informatie Synchroon coachingstraject:

Opleiden tot Synchroon coach

De cursus Opleiden tot Synchroon coach richt zich op het overbrengen van kennis en expertise tot synchroon coach. Met andere woorden, de cursist wordt het synchroon coachen geleerd. De benodigde materialen en bijbehorende koffer worden hiervoor ter beschikking gesteld en zal tijdens de cursus meerdere malen ingezet worden. 

Uiteraard kan de cursist de synchroon coachingsset aanschaffen zodat op zijn instelling onbeperkt synchroon kan worden gecoacht. 

 

Praktische informatie m.b.t. Opleiden tot Synchroon coach: