De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Synchroon coachen

Synchroon coachen is een praktische methodiek die docenten en ‘docenten in opleiding’ in de klas real time coacht op hun onderwijsvaardigheden. De docent krijgt van een coach tijdens het lesgeven middels een ‘oortje’ direct feedback op zijn handelen, waarop de docent deze onmiddellijk kan toepassen in zijn les. Door het gebruik van een oortje kan de coach de docent zowel binnen als buiten het klaslokaal begeleiden. Het Fontys Educatief Centrum biedt het Synchroon coachingstraject aan waarin we begeleiding bieden aan docenten die behoefte hebben aan coaching in hun eigen onderwijspraktijk. 

 

Daarnaast bieden we ook de cursus Opleiden tot Synchroon coach aan. Hierin maak je kennis met Synchroon coachen, de methodiek van synchroon coachen, zowel onderwijskundig als technisch.  

 

Hieronder meer informatie over beide trajecten: 

Begeleidingstraject: Synchrooncoaching

Middels een intakegesprek met de coach zal het beginniveau van de docent in kaart worden gebracht, evenals de daaruit vloeiende leerdoelen. Deze variëren van didactische tot pedagogische doelen. De opzet (de inhoud is afhankelijk van het beginniveau van de deelnemer) en uitvoering van het programma (coaching op de werkplek) wordt in overleg met de docent besproken.

Een camera filmt de docent en de leerlingen en/of studenten en geeft de coach zodoende een volledig beeld van de klassensituatie. 

Coaching wordt geboden a.d.h.v. zogenoemde keywords die via het oortje doorgegeven worden aan de docent die de tips en hints on the spot kan uitvoeren.

Naderhand kunnen de opgenomen beelden met interventies worden teruggekeken en besproken met de coach. Vanuit deze reflectiemomenten worden vervolgacties geformuleerd. 

Praktische informatie Synchroon coachingstraject:

Activiteiten

  • Intake en observatieles van de docent.
  • Drie coachingssessies inclusief voor – en nabespreking.
  • Evaluatie met eventueel vervolgacties.

Kosten 

2150 euro (BTW-vrijgesteld) per persoon. 

Start traject

Het traject is individueel van aard en gaat dus van start in afstemming met de docent die gecoacht wil worden. 

Meer informatie en/of aanmelden: Paul Dirckx, email: p.dirckx@fontys.nl 

Opleiden tot Synchroon coach

De cursus Opleiden tot Synchroon coach richt zich op het overbrengen van kennis en expertise tot synchroon coach. Met andere woorden, de cursist wordt het synchroon coachen geleerd. De benodigde materialen en bijbehorende koffer worden hiervoor ter beschikking gesteld en zal tijdens de cursus meerdere malen ingezet worden. 


Praktische informatie m.b.t. Opleiden tot Synchroon coach:

Activiteiten

  • Intake.
  • Drie theoriedagdelen: totaal ca. 12 lesuren.
  • Twee techniekdagdelen: totaal 6 lesuren.
  • Begeleiding on the job voor de deelnemer.
  • Assessment.
  • Technische ondersteuning op afstand.

Materialen

Om synchroon te coachen is apparatuur nodig. Deze kan aangeschaft worden (op aanvraag wordt een lijst verkregen met benodigde devices). Deze wordt in een koffer geleverd. De kosten daarvan zijn 4000,- euro.

Besluit de cursist om deel te namen aan het coachingstraject stellen wij een koffer met camera gratis ter beschikking gedurende het opleidingstraject.

Certificatie

Deelnemers ontvangen bij actieve deelname, uitvoering van opdrachten en een positieve afsluiting van het assessmentgesprek een certificaat.

Kosten

2725 euro (BTW-vrijgesteld) per persoon. Locatie: Gebouw ER (Nexus) Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Start cursus

Op dit moment zijn er geen vaste cursusdata beschikbaar.

Uitvoering van een cursus kan in overleg. Mail hiervoor naar p.dirckx@fontys.nl