De Rondom 1 5612 AP Eindhoven
educatievedienstverlening@fontys.nl

Synchroon coachen

Synchroon coachen is een praktische methodiek die docenten en ‘docenten in opleiding’ in de klas real time coacht op hun onderwijsvaardigheden. De cursist krijgt van een coach tijdens het lesgeven middels een ‘oortje’ direct feedback op zijn handelen, waarop de cursist deze onmiddellijk toepast in zijn les. Door het gebruik van een oortje kan de coach de cursist zowel binnen als buiten het klaslokaal begeleiden. Het FEC biedt twee cursussen aan m.b.t. synchroon coachen: het Synchrooncoachingstraject en de cursus Opleiden tot Synchrooncoach.

Synchrooncoachingstraject:

Middels een intakegesprek met de coach zal het beginniveau van de cursist in kaart worden gebracht, evenals de daaruit vloeiende leerdoelen. Deze variëren van didactische tot pedagogische doelen. De opzet (de inhoud is afhankelijk van het beginniveau van de deelnemer) en uitvoering van het programma (coaching op de werkplek) wordt in overleg met de cursist besproken.

Een camera filmt de cursist en de leerlingen en geeft de coach zodoende een volledig beeld van de klassensituatie. Tips worden a.d.h.v. zogenoemde keywords via het oortje doorgegeven aan de cursist die de interventie onmiddellijk kan uitvoeren. Naderhand worden deze middels het opgenomen beeldmateriaal teruggekeken en de ontwikkeling in kaart gebracht. Vanuit deze reflectiemomenten worden bijstellingen geformuleerd.

Praktische informatie Synchrooncoachingstraject:

Opleiden tot Synchrooncoach

De cursus Opleiden tot Synchrooncoach richt zich op het in huis halen van kennis en expertise van het synchroon coachen. De cursist wordt het synchroon coachen geleerd aan de hand van het begeleiden van een collega die de cursus volgt. De benodigde materialen en bijbehorende koffer worden hiervoor ter beschikking gesteld. Uiteindelijk komen deze in het bezit van de cursist, zodat op de betreffende onderwijsinstelling onbeperkt synchroon kan worden gecoacht.

 

Praktische informatie m.b.t. Opleiden tot Synchrooncoach: