De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Training Groepscohesie

 

Groepscohesie in de klas middels spel en drama (PO)

Onderzoek wijst uit dat een sterke groepscohesie kan leiden tot betere leerresultaten. Het is aan de docent de leerlingen bij elkaar te brengen, elkaar te ontmoeten, te leren kennen en zo de groepsbinding te versterken. Maar hoe doe je dat? Onderzoek stelt dat drama en spel hun meerwaarde hierin hebben bewezen: middels speelse, uitdagende, coöperatieve, maar vooral leuke dramawerkvormen leren klasgenoten samen te werken en elkaars kwaliteiten en valkuilen ontdekken. Leerlingen leren elkáár kennen.
Deze cursus van drie ochtenden biedt handvatten ten aanzien van het geven van spel- en dramalessen. De cursus is praktisch van aard; cursisten gaan de vloer op en ervaren wat het is om middels spelmateriaal plezier te hebben en verbinding te ervaren met andere deelnemers. Zij leren zelf aantrekkelijk spelmateriaal aan te bieden en hierop te reflecteren.  

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn, naast ondersteunende theorieën omtrent groepscohesie en groepsprocessen:

Spel- en improvisatieopdrachten, m.b.t.:

  • associëren
  • beweging;
  • emotie;
  • tekstgebruik;
  • het ervaren van bovenstaande elementen als speler, toeschouwer en spelleider.