De Rondom 1 5612 AP Eindhoven

Bijscholingsaanbod vmbo

Omschrijving Vanaf augustus 2016 wordt er binnen het vmbo gewerkt met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Om ervoor te zorgen dat docenten bekwaam aan de slag kunnen gaan binnen de nieuwe beroepsgerichte profielen is in januari 2016 het bijscholingsprogramma ‘Bijscholing vmbo’ gestart (zie https://www.bijscholingvmbo.nl)

Het Fontys Educatief Centrum (FEC) heeft in dat kader bijscholingsaanbod in de vorm van losse cursussen ontwikkeld voor vmbo-docenten binnen de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Dienstverlening en Producten (D&P).