Studieochtend 12 April 2021

Terugblik op de online PTH studiedag – Datum: 12 april 2021

— Hier vind je alle materialen bij elkaar —

9u Informeel in 360 graden bijkletsen in het kader van ‘binding’ Check m hier nogmaals.

09.15 Welkom, terugblikken en vooruitblikken

Toespraak door Sharda:

De studieochtend is een moment van even rust van de dagelijkse werkzaamheden. We nemen de tijd om te reflecteren en te kalibreren met als doel dicht bij de kern van de PTH te komen. Bewust zijn van de plek die de PTH heeft in de keten van BV Nederland geeft richting, focus en verbinding.

De PTH is de lerarenopleider voor het technisch beroepsonderwijs. En is dienstbaar aan de ontwikkeling van de mens en haar potentieel in het technisch domein. Dat is de ambitie en de visie die we uitdragen.

En als ik het heb over de PTH dan bedoel ik niet alleen de opleidingen LTB en CT. Wat in mijn ogen het hart van de PTH is en legitimeert de trajecten die de PTH nog meer verzorgt. Het betreft de opleidingen LTB en CT die het team Opleiden verzorgt. Het zijn de trajecten die het team FEC studenten verzorgt, de verkorte trajecten zoals de PDV en de educatieve minor en de educatieve track. Het zijn de trajecten die het team FEC BVE verzorgt zoals de PDG, PDD, EHBO en binnenkort de cursus instructeur in het VMBO.

Het zijn de trajecten van de zij – instroom voor het VMBO zoals PIE, D&P en vanaf september BWI en de professionaliseringstrajecten PIE, bijscholingsminor D&P, Fontys minor docent D&P. En het betreft de voortgezette professionaliseringstrajecten die het team FEC KICT verzorgt, trainingen voor de hele sector van het onderwijs van basis onderwijs tot en met universiteit. En ik heb het ook over het team ZD techniek dat trainingen verzorgt voor o.a. DAF, VOLVO en ook onderwijs verzorgt en ontwikkelt voor de minor Automotive management. Het zijn trajecten waar we trots op mogen zijn. De PTH is in staat een divers aanbod te bieden aan onze maatschappij en daarin BV Nederland te bedienen door de kennis die er is te ontsluiten voor het leven lang leren of ook wel het leven lang ontwikkelen.

PTH is rijk aan diversiteit en daarmee rijk aan content en weet dat ook nog eens te ontsluiten. Dat brengt me terug bij het hart van de PTH en dat is het onderwijs. We hebben de stap gemaakt naar leven lang ontwikkelen door het onderwijs flexibel in te richten. Een gouden greep, wat mij betreft. Maar wat betekent dat nu flexibel onderwijs? Wat hebben we geleerd en waar moeten we meer over leren? Deze reflectie die we tijdens de studiedag gaan doen gaat niet alleen over flexibel onderwijs. We leven in corona tijd en hebben een jaar van deze pandemie achter de rug. Een jaar gewerkt in omstandigheden die totaal nieuw zijn. Wat heeft Corona ons gebracht?

Hoe versterkt het geleerde de PTH, de lerarenopleider voor het technisch beroepsonderwijs. De PTH die dienstbaar is aan de ontwikkeling van de mens en haar potentieel in het technisch domein.

Hoe gaan we deze reflectie in? Eerst kort terugblikken, dan beelden met elkaar delen, en dan elkaar inspireren!

WORKSHOPS:

10.15 Kalibratiesessie: wat is flexibilisering?

  • Het doel van deze kalibratiessessie is dat we als PTH Team Opleiden even uitzoomen op de doorontwikkeling flex en zodoende boven het geheel gaan hangen. Middels een activerende werkvormen worden beelden rond flexibilisering gevisualiseerd. LINK

11:00 Actieve pauze: Klik hier voor de foto’s die iedereen deelde.

11.30 Goed blended onderwijs en Canvas…een mooie combi!

  • Inleidende presentatie over het Canvas-implementatieproces bij de PTH. 
  • Inspiratie uit de pilots bij PDG, D&P en CvO met als doel een beeld te krijgen van de didactische en technische mogelijkheden van Canvas.