Professionaliseringstraject MVI

Omschrijving

Vanaf augustus 2016 wordt er binnen het vmbo gewerkt met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Eén van deze profielen is Media, Vormgeving en ICT (MVI). Voor docenten die binnen het profiel MVI les willen geven en ervoor bevoegd willen worden, biedt Fontys Hogescholen (Fontys Educatief Centrum) een professionaliseringstraject aan.

Praktische informatie

Op dinsdag 1 september 2020 start de eerste groep docenten met het professionaliseringstraject ‘Docent MVI’. De scholing vindt plaats bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. De lessen vinden plaats op dinsdagmiddag en -avond en starten om 13.00 uur.

Voor wie?

Het professionaliseringstraject ‘Docent MVI’ is bedoeld voor docenten die in het bezit zijn van een getuigschrift, waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs*. Om deel te mogen nemen aan het traject moet de deelnemer beschikken over een MVI werkplek/stage op een vmbo-school (minimaal 1 dag per week, waarvan 50% in de MVI lesuitvoering).

* Onder voorbehoud van definitieve publicatie conversietabel. Het is niet bekend wanneer OCW de conversietabel gaat publiceren.

Klik hier om online aan te melden voor het professionaliseringstraject ‘Docent MVI’ dat start op 1 september 2020.

Docenten die nog niet voldoen aan de bekwaamheidseisen voor het lesgeven in het vmbo, kunnen instromen in de reguliere Fontys lerarenopleiding ‘Leraar Technisch Beroepsonderwijs‘ (vmbo-route) en zodoende ook ‘MVI-bevoegd’ worden.

Subsidie

Docenten kunnen een beroep doen op de subsidie verkorte scholingstrajecten door een aanvraag hiervoor bij DUO te doen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Roel Martens

E-mail: r.martens@fontys.nl

Telefoon: 08850-73238 of 06-53926031

Inhoud/modules

Iedere docent die aan het professionaliseringstraject ‘Docent MVI’ deelneemt, geeft na aanmelding aan of hij/zij kiest voor het volledige traject of voor een maatwerktraject. Fontys neemt hiervoor contact op met de betreffende docent.

Indien gekozen wordt voor maatwerk, volgt een intakeprocedure. Op basis daarvan wordt dan vastgesteld welke modules en onderliggende scholingseenheden de betreffende docent moet volgen. Dit wordt opgenomen in een individueel maatwerkcontract. Het totale professionaliseringstraject bestaat uit twee modules:

  • Module Mediavormgeving met de volgende onderliggende scholingseenheden:
    • Audiovisuele vormgeving & productie
    • 2D & 3D vormgeving & productie
    • Interactieve vormgeving & productie
  • Module Informatietechnologie met de volgende onderliggende scholingseenheid:
    • ICT

De toetsing van de scholingseenheden binnen de modules is in de vorm van beroepsproducten. Daarnaast dient iedere deelnemer een geïntegreerd onderwijsleermiddel op te leveren en wordt het professionaliseringstraject afgerond met een proeve van bekwaamheid (PVB) en een criteriumgericht interview (CGI).

De nominale doorlooptijd van het gehele professionaliseringstraject is één jaar. Op basis van maatwerk kan de nominale doorlooptijd per individu variëren van vier maanden tot één jaar.

Belangrijk: Indien een deelnemer reeds bevoegd is op een deelbekwaamheidsgebied, krijgt de deelnemer volledige vrijstelling op het betreffende deelbekwaamheidsgebied (modules mediavormgeving en/of informatietechnologie) binnen het professionaliseringstraject.

Kosten

De kosten voor de module Mediavormgeving (drie scholingseenheden), inclusief geïntegreerd onderwijsleermiddel, PVB en CGI zijn €3.510,- (exclusief kosten eventuele intakeprocedure).

De kosten voor de module Informatietechnologie (één scholingseenheid), inclusief geïntegreerd onderwijsleermiddel, PVB en CGI zijn €1.950,- (exclusief kosten eventuele intakeprocedure).

De kosten voor het gehele professionaliseringstraject zijn €5.460,- Indien het gehele professionaliseringstraject wordt gevolgd, is een intakeprocedure niet nodig.

Voor maatwerk geldt: indien op basis van de intakeprocedure blijkt dat een docent bepaalde scholingseenheden binnen de modules mediavormgeving en/of informatietechnologie niet hoeft te volgen, worden de kosten van de betreffende eenheden in mindering gebracht. Voor aanvang van het maatwerktraject worden op basis van de intake (kosten €300,-) de kosten van het totale maatwerktraject inzichtelijk gemaakt.

Subsidie

Docenten kunnen een beroep doen op de subsidie verkorte scholingstrajecten door een aanvraag hiervoor bij DUO te doen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Roel Martens (contactpersoon Fontys Educatief Centrum).

E-mail: r.martens@fontys.nl

Telefoon: 08850-73238 of 06-53926031

Aanmelden

Klik hier om online aan te melden voor het professionaliseringstraject ‘Docent MVI’ dat start op 1 september 2020.

Meer informatie

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Roel Martens

E-mail: r.martens@fontys.nl

Telefoon: 08850-73238 of 0653926031

Afronding, certificaat & bevoegdheid

Na voldoende afronding van het professionaliseringstraject ‘Docent MVI’ ontvangt de docent een certificaat van Fontys Hogescholen. Met dit certificaat toont betrokkene aan te voldoen aan de bekwaamheidseisen van het profielvak Media, Vormgeving en ICT (MVI)*.

* Onder voorbehoud van definitieve publicatie conversietabel. Het is niet bekend wanneer OCW de conversietabel gaat publiceren.

Contact

Fontys Hogescholen (Fontys Educatief Centrum), Eindhoven

Contactpersoon: Roel Martens

Postadres: Postbus 347, 5600 AH Eindhoven

Bezoekadres: De Rondom 1, 5612 AP, Eindhoven

Telefoon: 08850–73238 of 0653926031

E-mail: r.martens@fontys.nl

Website: www.fontys-educatief.nl/mvi