Synchroon coachen

Omschrijving

Synchroon coachen is een praktische methodiek om docenten en ‘docenten in opleiding’ real time te coachen. De docent krijgt middels een ‘oortje’ direct feedback op zijn handelen en kan de tips onmiddellijk toepassen in de onderwijspraktijk.= Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) is al vanaf 2006 bezig met synchroon coachen. De resultaten vanuit het SURF-project (Active Audience, 2006) waren der mate positief, dat er twee promotieonderzoeken zijn uitgevoerd. De promotieonderzoeken  van Hooreman in 2008 en Coninx in 2010 hebben verschillende voordelen aangetoond t.a.v. de traditionele manier van begeleiden. Afhankelijk van de gebruikte methodiek kan de coach bij synchroon coachen zowel binnen als buiten het klaslokaal de docent begeleidingen. Het FEC biedt diverse cursussen en scholingstrajecten aan voor synchroon coachen.

Trainingen

  • Basiscursus

  • Methodiek met cameragebruik

  • Methodiek CONPAS

  • Scholingstraject Synchroon coachen in Passend Onderwijs