Afzonderlijke Trainingen

Kies je liever voor een afzonderlijke training in plaats van voor een heel pakket? Maak dan een keuze uit onderstaand aanbod. Spreken meerdere trainingen je aan, dan is het mogelijk om uit het volgende aanbod alsnog zelf een pakket samen te stellen.

Bij individuele inschrijving gaat(n) de training(en) van start op met moment dat er voldoende deelnemers zijn. Indien je je met een hele groep in één keer inschrijft, mag je met die groep de startdatum bepalen.

Mediarijke Didactische Werkvormen
 • Studenten activeren tijdens colleges

  Doel hiervan is studenten uit te dagen tot een meer actieve houding in de lessen, door werkvormen in te zetten die voor meer interactie zorgen.
 • Kenniscreatie met nieuwe media

  De taxonomie van Bloom is een onderwijskundig model dat verschillende kennisniveaus onderscheidt. Docenten leggen vaak de nadruk op één of meerdere niveaus van de taxonomie.
 • Activerende en toetsende werkvormen

  Als docent wil je graag inzicht krijgen in bijvoorbeeld het kennis- of toepassingsniveau van studenten. Een toets kan deze niveaus meten. Hierbij kunnen nieuwe media een rol spelen.
Flipping the Classroom
 • Didactisch verantwoord flippen

  De focus van deze training ligt niet bij het maken van de online instructies, maar bij het  inrichten en uitvoeren van het onderwijs binnen het concept.
 • Handling the tools

  In deze training (handling the tools) ligt de focus op de media en tools om online materialen te creëren ten behoeve van het concept.
Media in de klas
 • Effectief gebruik van het digibord

  Digiborden zijn in steeds meer klaslokalen beschikbaar. Deze borden maken een les pas interactief als men weet hoe deze borden effectief zijn in te zetten in het onderwijs.
 • Leergedrag stimuleren met nieuwe media

  In deze training worden er handvatten gegeven hoe leergedrag is te stimuleren met nieuwe media. Het gedragsmodel van Fogg is hierbij het uitgangspunt.
Synchroon Coachen
 • Basiscursus

  Het voordeel van deze manier van coachen is dat de beginnende docent on-the-spot (onmiddellijk) feedback ontvangt tijdens het lesgeven. Binnen het synchroon coachen bestaan er verschillende methodieken.
 • Methodiek met cameragebruik

  Bij deze methodiek wordt in tegenstelling tot de methode CONPAS niet alleen keywords gebruikt maar ook coachingshints. De coach zit in een andere ruimte waar de les van de beginnende docent op beeld kan worden gevolgd.
 • Methodiek CONPAS

  Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van vooraf gedefinieerde keywords die aan gedragsindicatoren zijn gekoppeld. Deze keywords zijn vooraf opgenomen waardoor een coach gestructureerd met een computerprogramma de beginnende docent kan coachen.
 • Scholingstraject Synchroon coachen in Passend Onderwijs

  In 2014 heeft Fontys Educatief Centrum de pilot “Passend Synchroon Coachen’ uitgevoerd. Nu onderwijsprofessionals in het regulier onderwijs sinds de komst van passend onderwijs met steeds meer gedragsvarianten moeten (leren) omgaan, was deze pilot zeer welkom. Dat heeft de basis gelegd voor het huidige scholingstraject.
Effectief werken met de tablet
 • Basiscursus

  Het gebruik van tablets wordt steeds groter in onze samenleving, zo ook in het onderwijs. Het aantal applicaties voor tablets groeit per dag. In deze training gaat het over het gebruik van de tablet.
 • Agendabeheer

  De mogelijkheden van de digitale agenda hebben de papieren agenda ingehaald. Het afstemmen van verschillende agenda’s, groepsagenda’s en raadplegen van de agenda waar en wanneer iemand ergens is zijn enkele voordelen die de digitale agenda mogelijk maakt
 • Vergaderen op afstand

  Er worden steeds vaker manieren gezocht om effectiever te werken met zo min mogelijk tijdverlies. Ook werken steeds meer mensen flexibel op verschillende plaatsen.
 • Paperless vergaderen

  Er is steeds meer aandacht om duurzaam te werken. Vergaderingen zijn daarom steeds vaker paperless. Niet alleen het milieu wordt hiermee ontlast, maar het bevorderd ook de effectiviteit van het vergaderen.
Aan de slag met video
 • Videocommunicatie (Interactief lesgeven)

  Door gebruik te maken van nieuwe media tijdens de videocommunicatie kan interactie met de student worden aangegaan, waardoor een student niet enkel hoeft te luisteren.
 • Videoregistratie en bewerking

  Docenten kunnen hier op inspelen door filmmateriaal te gebruiken of zelf filmmateriaal te maken. Met zelf geproduceerde filmpjes kan een authentieke realistische onderwijscontext worden gecreëerd.
Zoeken, vinden en gebruiken
 • Auteursrecht in het onderwijs

  Als docent heb je net zoals ieder ander te maken met auteursrecht. Niet alles mag zomaar gebruik en uitgedeeld of vertoont worden.
 • Webwijsheid

  Webwijsheid is het kritisch om kunnen gaan met internet waarbij men in staat is om internetinformatie te lokaliseren, te lezen, te beoordelen of te verwerken.
Virtuele werelden
 • Augmented Reality in het Onderwijs

  In deze training komt de onderwijskundige meerwaarde aan de orde van Augmented Reality, worden de verschillende methodes besproken zoals ‘location based AR’ en ‘Marker based AR’ en verschillende tools om zelf een virtuele wereld te creëren.
 • Educatief gebruik van Virtuele Werelden

  Om mee te gaan in de ontwikkelingen op het gebied van E-learning en om te leren wat de betekenis van virtuele driedimensionale werelden is, heeft FEC een onderwijseiland op OpenSim ingericht. In de workshop maken deelnemers kennis met de mogelijkheden en toepassingen van virtuele werelden in combinatie met onderwijs.
Digitaal samenwerken
 • Basiscursus Microsoft Lync

  Met Lync kunnen alle studenten en medewerkers, vanaf elke locatie met internettoegang, verbinding maken en samenwerken met anderen.