Open Badges & Diplomavrij leren

Open Badges zijn een mooi middel diplomavrij leren te faciliteren. “We moeten kunnen kiezen om met onze passie en talenten aan de slag te gaan op een compleet modulaire manier.”

Doel: Digitaal (h)erkennen en waarderen van kennis en vaardigheden die binnen en buiten school geleerd worden of zijn. Elke lerende kan zijn persoonlijke levensloop met Open Badges vastleggen en toegankelijk maken voor iedereen, zoals bedrijven en onderwijsinstellingen. Leren en werken zijn hierdoor onlosmakkelijk met elkaar verbonden. Klik hier om de bijbehorende graphic te downloaden met het waarom, hoe en wat van Open Badges.

Als je hier uitleg bij wil dan is deze video van Rick West over microcredentials aan te raden. Ook is er een mooi project in Gent met Open Badges, zie hiervoor deze link.

IMAGE FROM: BLOCKCHANGE.eu

Onlangs kwamen we nog interessante persoon tegen die bezig is hiermee: Wim Pelgrim. Check BlockChange.EU Tekst van die website: BlockChange is committed to change education from a cohort based structure to a flexible way of teachers helping students develop: transfering value using blockchain technology, breaking down value from diploma’s to steps in students development and making eveyone a Ronaldo!”

ENGLISH: Open Badges are a great tool to facilitate degree free learning. “We should be able to choose to work with passion on our talents in a complete modular way.”

Goal: Digital recognition and appreciation of knowledge and skills, which have been or can be learned inside and outside of school. Everyone, as a life long learner, can claim Open Badges during its lifetime and make it accessible to organizations like companies and educational institutes. Lifelong learning and working are therefore inherently connected.  Click here to download an English version of this graphic.

If you want more information please watch this video by Rick West about microcredentials. Also there is a great example project in Gent with Open Badges, please see this link.

Toelichting: Dit gedachtegoed is niet perse hoe Fontys of het Fontys Educatief Centrum kijkt. Dit gedachtegoed is ontwikkeld door Anne Nabuurs, Harm van den Wijngaard en Martijn Derksen. Hoe dit zich verhoudt tot andere graphics (MoNaTISA & MoNa2ISA) zie je hieronder.